Välkommen på intensivkurs i projektadministration för kultur torsdag den 24 oktober kl 15.00-17.00!

Vill du lära dig mer om hur man startar & söker stöd för konst- och kulturprojekt eller enkelt administrera sin egen verksamhet?

Kursen innehåller verktyg för hantering av lokala till internationella projekt, festivaler och enmansföreställningar, och projekt med flera deltagare.
Kursledare är producenter och konstnärer som är specialiserade på projektadministration, ekonomi och ansökningsförfarande.

Kursen är gratis och öppen för alla Smarts användare.
Anmäl dig här!

Datum: 24 oktober
Tid: 15.00 – 17.00
Plats: Nytorgsgatan 15A, 116 22, Stockholm

_______________________________________________________________________________________

Welcome to our workshop in project administration for culture Thursday 24th of October at 15.00-17.00!

Do you want to learn more about how to start and apply for funds for art- and cultural projects, or how to simply administer your own activity?

The workshop includes tools for handling local to international projects, festivals and one-person-shows, and projects with more participants.
Workshop leaders are producers and artists whom are specialised in project administration, economy and application procedure.

The workshop is free of charge and open to all of Smarts users.
Sign up here!

Date: 24th of October
Time: 15.00 – 17.00
Adress: Nytorgsgatan 15A, 116 22, Stockholm