Smart är Europas största frilanskooperativ med 120.000 medlemmar i nio länder och 45 städer. Våra medlemmar är frilansare och representerar ett brett spektra av yrken. Alla medlemmar har valt att organisera sig tillsammans, kooperativt, istället för att driva enskilda firmor och föreningar. Detta gör att vi blir starka av att vara många, kan poola resurser, underlätta samarbeten och vara en del av en gemenskap. Smart i Sverige håller just på att ombildas till kooperativ som ägs av sina medlemmar. Den 27:e Maj 2019 hölls det första kooperationsmötet med workshops och inspirationsföreläsningarmed ca 40 deltagare från hela Sverige, Finland, Spanien och Belgien. Detta är det som medlemmarna tyckte var viktigast för dem i framtidens kooperativ:

Strukturer, stöd och service i ett kooperativ
Som medlem ska du kunna ta del av nätverk, resurser, erfarenheter och bygga gemensamma tjänster. Du ska också få stöd i kreativa processer genom t.ex. mentorsprogram.

Ekonomiska fördelar i ett kooperativ
Medlemskap i ett kooperativ ska ge ekonomisk styrka både genom antal och inflytande på ekonomin. Kooperativet kan samordna inköp, dela gemensamma arbetsytor och ge bättre förhandlingsläge för lån, försäkringar och pension.

Tillgång till hela Europa
Som medlem i Smart frilanskooperativ tillhör du ett europeiskt nätverk. Det ger till gång till arbetsplatser, samarbetspartners och utbyten i nästan hela Europa.

Över 1000 medlemmar bara i Sverige! Hur kan vi använda oss av varandra?!
Ett kooperativ bygger på verksamhet för medlemmarna och av medlemmarna. Det finns enorma resurser och kompetenser från norr till söder med möjligheter till samarbeten, stöd och inspiration från varandra. Läs mer här

 

Möt oss på Almedalen där vi är värd för frukostseminariet ’Framtidens Företagande: Är det kooperativt?’  tillsammans med Coompanion. Framtidsspaning med #KairosFuture, #SmartFrilanskooperativ, #Coompanion och Arbetsförmedlingen #JobTechGig

Tid: 3:e juli kl 9.30-10.30

Plats: Rigagränd 1, Visby

I den här spaningen tar vi avstamp i framtidens arbetsmarknad med den framväxande delningsekonomin.
Kairos Futures presenterar sina studier om unga vuxnas syn på karriär och arbete; Vilket slags arbetsliv önskar sig unga? Vilka parametrar blir viktiga? Hur viktigt är ägendeskap och medbestämmande när gigekonomin får en allt större plats på arbetsmarknaden? Hur viktig är den sociala tryggheten?
Utifrån dessa insikter och relevanta spaningar och exempel från omvärlden resonerar vi kring framtidens kooperativ.

Klicka på bilden nedan och läs mer :