Kvinnliga situationen (Photo: Kamila Schneltser Pinilla)

Wes Peden: Zebra

FAQ 2017-05-23T13:25:02+00:00

Frågor & Svar

Så funkar det – ett praktiskt exempel 2017-05-08T08:59:58+00:00

En musiker som är medlem i ett band registrerar sig i förberedande syfte hos SMartSe. När han/hon sedan blir tillfrågad om att göra en spelning vänder sig musikern till SMartSe och fyller enkelt i de ekonomiska uppgifterna för spelningen via sina sidor på användarwebben. SMartSe ser till att nödvändiga villkor och försäkringar kring spelningen finns med i överenskommelsen med uppdragsgivaren. Efter spelningen ber musikern oss att skicka en faktura via SMartSe:s webbverktyg som konsertarrangören sedan betalar.

Med pengarna som kommer in på SMart-kontot kan musikern bestämma hur stor del av summan som skall gå till egen lön samt bestämma när och hur ofta man vill ha utbetalningen. Musikern kan även betala andra bandmedlemmars lön via SMartSe. Vi tar ansvar för att skatter och avgifter betalas i tid.

Andra inkomster till SMart-kontot kan vara ersättningar för upphovsrättsskyddat material eller offentlig finansiering.

Den första utbetalningen från SMart-kontot kan normalt göras en vecka efter att SMartSe har skickat fakturan till uppdragsgivaren – oavsett vilken betalningstid som gäller på den skickade fakturan.

För vem? 2017-09-26T10:23:11+00:00

SMart är för alla som arbetar som frilans med kulturell eller kreativ verksamhet.

Du kan vara en kombinatör som axlar flera roller eller redan ha ett arbete och använda SMart för att ta uppdrag parallellt.

Våra tjänster passar lika bra för individer som för grupper – i allt från enstaka mindre sammanhang till mer komplexa långtgående samarbeten.

Hur får jag lön? 2017-05-08T08:59:21+00:00

Du får lön inom en vecka från det att du rapporterat in att du avslutat arbetet.

Hanterar du längre projekt genom oss väljer du själv när du vill få dina utbetalningar och hur stora de skall vara.

Har du haft utlägg kopplat till uppdraget får du betalt för dem när kunden har betalat fakturan.

Vem äger SMart? 2017-09-26T09:03:51+00:00

Det icke vinstdrivna företaget SMartSe AB ägs av kulturföreningen Intercult Productions, ek. för. och det belgiska kooperativet SMartBe. SMart Belgiens styrelse består av 14 demokratiskt invalda ledamöter som representerar olika delar av den kreativa och konstnärliga sektorn.

Vad kostar det att använda SMart? 2017-09-26T10:25:01+00:00

För våra tjänster behåller vi 6,5% av fakturerat belopp.

För det får du som SMart-användare: betalt inom en vecka, lättanvända webbverktyg, personlig handledare, branschkunskap mm – och du behöver inte satsa tid, risk eller pengar i ett eget företag.

Överskottet i verksamheten återinvesteras till din fördel.

Varför heter ni SMart? 2017-09-26T10:30:02+00:00

SMart står för Société Mutuelle pour Artistes som fritt översatt betyder: ideellt företag till konstnärers/kulturskapares ömsesidiga nytta. Svenska SMart är grundat efter en modell från det belgiska SMartBe.

Vad innebär det att ni är en icke vinstdriven organisation? 2017-05-08T08:57:53+00:00

Vi är en icke vinstdriven organisation med en paragraf i vår bolagsordning som säger att all vinst skall återinvesteras i verksamheten – i syfte att erbjuda fler och bättre tjänster till våra användare.

Ju fler vi blir desto bättre tjänster kan vi skapa tillsammans.