Kvinnliga situationen (Photo: Kamila Schneltser Pinilla)

Wes Peden: Zebra

FAQ2017-05-23T13:25:02+00:00

Frågor & Svar

Frågor om kostnader och avdrag2019-02-11T12:54:50+00:00

Som Smart användare har du möjlighet att dra av kostnader för dina uppdrag och projekt förutsatt att dessa är kopplade till din verksamhet. Du gör avdrag för kostnader från fakturasumman och behöver alltså inte betala dessa med skattade pengar. För att dra kostnader som är direkt kopplade till ett uppdrag, fyll i Utgiftsmallen som du hittar under Mallar och mejla den till oss tillsammans med inscannade/fotograferade kopior på kvitton. Använd vår Smart Kalkylator för att se hur mycket du får ut på ditt konto. Har du kostnader är det viktigt att dessa anmäls samtidigt som uppdraget/projektet. Här hittar du vår guide för utlägg och avdrag: Guide utlägg och avdrag Smart

 

 

 

Arbetsgivarintyg2019-02-11T12:55:11+00:00

Du skall alltid föranmäla tid och plats för de uppdrag som du gör. Som anställd hos Smart har du då rätt till arbetsgivarintyg för de perioder som du arbetar. Hör av dig till oss på info@smartse.org och berätta att du önskar ett arbetsgivarintyg samt för vilken period så ordnar vi det.

Rätt till A-kassa?2019-02-11T12:55:55+00:00

Har jag rätt till A-kassa som användare av Smart?
Ja, du har rätt till ersättning från din A-kassa enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring, förutsatt att du uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen,

De villkor som du skall uppfylla är lagens definition utav en arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare. I egenskap av anställd skall du under inga omständigheter anses som företagare eller självständig uppdragstagare.

Vi hjälper dig gärna med att fylla i blanketter och andra frågeformulär från din A-kassa. Innan kontakt sker med din A-Kassa rekommenderar vi dig alltid att kontakta oss på Smart för information och råd, så att du vet hur du bör agera.

Så funkar det – ett praktiskt exempel2017-11-29T15:14:02+00:00

En musiker som är medlem i ett band registrerar sig i förberedande syfte hos SMart. När hen sedan blir tillfrågad om att göra en spelning vänder sig musikern till SMart och fyller enkelt i de ekonomiska uppgifterna för spelningen via sina sidor på användarwebben. SMart ser till att nödvändiga villkor och försäkringar kring spelningen finns med i överenskommelsen med uppdragsgivaren. Efter spelningen ber musikern oss att skicka en faktura via SMart:s webbverktyg som konsertarrangören sedan betalar.

Med pengarna som kommer in på SMart-kontot kan musikern bestämma hur stor del av summan som skall gå till egen lön samt bestämma när och hur ofta man vill ha utbetalningen. Musikern kan även betala andra bandmedlemmars lön via SMart. Vi tar ansvar för att skatter och avgifter betalas i tid.

Andra inkomster till SMart-kontot kan vara ersättningar för upphovsrättsskyddat material eller offentlig finansiering.

Den första utbetalningen från SMart-kontot kan normalt göras en vecka efter att SMart har skickat fakturan till uppdragsgivaren – oavsett vilken betalningstid som gäller på den skickade fakturan.

Pension2018-11-07T14:07:53+00:00

Genom de sociala avgifterna som SMart betalar in på ditt arbete sparar du till den allmänna pensionen. Utöver det rekommenderar vi att du lägger upp en tjänstepensionsplan om du har regelbundet arbete i SMart Produktionshus. Kontakta din handledare så hjälper vi dig komma igång.

Hur får jag lön?2017-05-08T08:59:21+00:00

Du får lön inom en vecka från det att du rapporterat in att du avslutat arbetet.

Hanterar du längre projekt genom oss väljer du själv när du vill få dina utbetalningar och hur stora de skall vara.

Har du haft utlägg kopplat till uppdraget får du betalt för dem när kunden har betalat fakturan.

Vad kostar det att använda SMart?2017-09-26T10:25:01+00:00

För våra tjänster behåller vi 6,5% av fakturerat belopp.

För det får du som SMart-användare: betalt inom en vecka, lättanvända webbverktyg, personlig handledare, branschkunskap mm – och du behöver inte satsa tid, risk eller pengar i ett eget företag.

Överskottet i verksamheten återinvesteras till din fördel.