SMart intensivkurs i projektadministration 2018

Tid: 3 timmar

Plats: på respektive skola/organisation

Ta med: egen dator

SMart erbjuder intensivkurs i projektadministration för studenter och verksamma konstnärer/projektledare inom kultur som planerar att starta eller söka stöd för konst- och kulturprojekt eller enkelt vill administrera sin egen verksamhet. Kursen finns både för nybörjare eller för dig som redan arbetat med projekt. Kursen erbjuder handfasta verktyg för att sköta allt från lokala  till internationella projekt, från festivaler till enmansföreställningar, projekt med 1 till 10 eller fler personer. Våra  kursledare är utövande producenter och konstnärer och är specialiserade på projektadministration, ekonomi och ansökningsförfarande.

I utbildningen går vi igenom

 • Hur gör man en projektbudget (workshop)
 • Vad behöver man tänka på i en ansökan
 • Vad ska man ta betalt/hur ska man sätta en lön
 • Hantera olika typer av kostnader; resor, traktamenten, material, arvoden
 • Kontraktsskrivning, nationellt och internationellt
 • Hur man driver ett internationellt samarbetsprojekt med deltagare från många länder

Vid avslutat kurstillfälle kommer alla deltagare kunna (genom SMart Produktionshus digitala plattformar)

 • Göra ansökningar till olika kulturstöd
 • Hantera projektbudget
 • Betala ut lön till sig själv och andra projektdeltagare
 • Dra av kostnader i sin verksamhet och sina projekt
 • Ha koll på moms som kan dras av och spara pengar till sitt projekt
 • Administrera ett internationellt samarbete
 • Ha tillgång till kvalificerad ekonom med erfarenhet av kulturprojekt
 • Lämna över ekonomisk redovisning till SMart

Målet med denna intensivkurs är att efter 3 timmar ska alla deltagare ha en verktygslåda för att veta hur man hanterar ett professionellt konst- eller kulturprojekt .

Kursen kan beställas av olika typer av skolor och utbildningar samt verksamheter för professionella utövare inom konst och kultur . SMart reser då, mot kostnadstäckning, till respektive skola/organisation för att utföra kursen på plats. För mer info om kurspris kontakta oss på info@smartse.org