Planerar du eller din grupp att söka kulturstöd för ett projekt? 

Kulturprojekt kan söka offentlig finansiering med Smart Produktionshus. Projektet får en professionellt hanterad administration med stöd av en handledare och kan anställa sina projektmedlemmar. SmartSe AB är den sökande organisationen och tar  hand om administration, arbetsgivaransvar samt hantering av alla projektets kostnader som t.ex. fakturor från projektdeltagare med egen firma. För att kunna söka med kulturstöd med Smart måste sökande vara betalande medlem i kooperativet.

  • Den sökande kulturskaparen/gruppen står för innehåll och kvalitet i ansökan samt tar ansvar för genomförande av projektet.
  • Smart tar ansvar för att projektets ekonomi rapporteras enligt finansiärens riktlinjer.
  • Smart står för ALLA momskostnader för projekten i produktionshuset. Det betyder att 0 kr försvinner från kulturstöden i momskostnader. Kort och gott: Mer kultur för pengarna!
  • Alla projekt i Smart tilldelas en handledare som är kunnig inom kultur, administration och ekonomi och som man kan vända sig till med frågor. Handledaren  finns som ett administrativt stöd under projektperioden. Det är dock viktigt att varje projekt har en eller två producent/projektledare som tar administrativt ansvar för projektet och ansvarar kontakten med Smart
  • Alla projekt i Smart får även tillgång till SMart’s utläggsmallar, budgetmallar, kontraktsmallar mm på svenska och engelska.
  • Har du fått ett personligt stipendium eller kulturstöd till dig som privatperson och önskar använda detta för ett projekt med flera deltagare? Då kan du överföra stipendiet/kulturstödet och låta Smart hantera alla kostnader och löner i projektet. Den stora fördelen med detta är att Smart betalar alla momskostnader och att dessa inte belastar er projektbudget Det kan innebära en stor besparing för projektet.
  • Vem söker med Smart? Kanske saknar ni en egen struktur i form av  förening eller företag? Ni kanske hellre vill överlåta tråkig projektadministrationen till Smart? Er förening/företag är icke-momsregistrerat och ni vill utnyttja Smarts erbjudande att betala projektets momskostnader?

OBS: Det är viktigt att kolla med finansiären att de godkänner Smart som sökande organisation. Vissa bidragsgivare kan ha som krav att endast ideella föreningar eller lokala aktörer kan söka deras stöd. Låt oss veta svaret så kan vi se om det ändå finns en lösning.

Vad kostar det?

Smart Produktionshus tar en avgift på mellan 7,5-10% på det utbetalda beloppet för hanteringen av projekt och ansökning. Vi sätter avgiften i dialog med er som söker. Om projektet har en egen producent påverkar det avgiften. Här nedan kan ni se våra riktmärken:

7,5%: Ansökningar med upp till 3 projektdeltagare som är anställda i Smart, upp till 3 kostnadsposter (t.ex fakturor från deltagare med egen firma, kvitton, traktamenten)

8,5%: Ansökningar  upp till 8 projektdeltagare som är anställda i Smart, upp till 10 kostnadsposter( t.ex fakturor from deltagare med egen firma, kvitton, traktamenten)

10%: Alla projekt med fler än 8 deltagare, internationella projekt, projekt med över 10 kostnadsposter

Intresserad? Ta kontakt med oss på Smart Produktionshus och berätta om projektet, hur mycket ni tänkt söka, vilka som ska ingå i projektet, omfattning och eventuella samarbetspartners. Boka gärna in ett möte med oss på Nytorgsgatan 15A om du/ni befinner er i Stockholm på 08 122 00 680 alternativt på telefon eller Skype om ni befinner er på annan ort.