Robin Jonsson: Simulations

Benedikte Esperi Unda Uastus - White (Photo: Stefan Sundström)

Våra tjänster 2018-02-28T11:29:00+00:00

SMarta Tjänster

Välkommen till vårt gemensamma produktionshus.

Här får du en introduktion till våra verktyg och hur det fungerar att använda SMartSe.

SMartSe vänder sig till dig som är frilansare med kulturell och kreativ verksamhet. Våra tjänster passar lika bra för individer som för grupper – från tillfälliga samarbeten till fasta grupperingar. De är utformade för att fungera för alltifrån enstaka uppdrag till stora komplexa samarbeten. Alla typer av projekt och situationer som kan uppstå inom kulturell och kreativ verksamhet helt enkelt.

Du kan använda SMartSe så mycket eller lite du vill, till ett gig, ett samarbetsprojekt eller hela din verksamhet. Det kostar inget att skapa ett SMart-konto.  Vi tar betalt först när du fakturerar eller har andra inkomster. Vad kostar det att använda SMartSe

I faq:n hittar du frågor och svar på för vem, kostnad, att kombinera med eget företag eller anställning med mera.

Vill du ta del av våra kurser klicka här

1. Din handledare 2017-09-26T10:31:07+00:00

Din handledare är ett stöd i användandet av SMart-verktygen och svarar på frågor om prissättning, skatter, a-kassa, upphovsrätt med mera. Vi som arbetar med SMart har goda kunskaper om hur kulturbranscherna fungerar. Är det något som vi inte har koll på själva så söker vi svaret i våra nätverk. Handledning ingår utan extra kostnad.

Naturligtvis styr du själv hur mycket kontakt du vill ha med oss under dina aktiviteter. Vi finns på telefon, mail, Skype och kontoret i Stockholm.

Har du frågor redan nu så går det bra att kontakta oss innan du registrerar dig.

2. SMart-konto för individer 2017-05-07T19:23:37+00:00

På ditt SMart-konto kan du hantera fakturor och andra intäkter och kostnader kopplade till ett uppdrag eller projekt. Konceptet är enkelt. SMart-kontot kan fyllas på och tömmas efter dina eller projektets behov. Du styr när det är dags att fakturera, betala ut en lön eller få ersättning för utlägg.

Exempel på intäkter är arvoden på faktura, offentlig finansiering och royalties.
Exempel på kostnader är löner, konsultarvoden, produktionskostnader, resekostnader och pension.

Ett praktiskt exempel på hur SMart-kontot fungerar.

 

Verksamhetsplanering
Om du har många uppdrag eller drar in en större intäkt så kan du planera lön över flera månder.

SMart-kontoutdrag
Varje gång det sker en aktivitet på ditt SMart-konto uppdateras ditt SMart-kontoutdrag. På SMart-kontoutdraget är alla intäkter och kostnader listade i kronologisk ordning. Det gör hanteringen av dina ekonomiska flöden transparent.

3. SMart-konto för grupper 2017-05-07T19:23:45+00:00

Grupp eller samarbeten
Är ni fler som jobbar ihop så kan ni skapa ett SMart-konto för gruppen. Fördelen med det är att gruppens aktiviteter samlas på ett ställe, ni kan fakturera med en avsändare, välja mellan att betala ut lön till kollegor eller betala arvoden genom att dina kollegor fakturerar SMart.  Om det är olika personer som ingår i gruppen från projekt till projekt så har ni fördelen av att ha en SMart-handledare som känner till gruppens administration.

4. Söka finansiering 2017-09-26T10:32:42+00:00

Kulturprojekt utan egen struktur i form av en ideell förening eller företag kan söka offentlig finansiering genom SMart. Projektet får en professionellt hanterad administration med stöd av en handledare och kan anställa sina projektmedlemmar.

 • SMartSe AB är formell part i ansökan och står med organisationsnummer och administrativ kontakt.
 • Den sökande kulturskaparen/gruppen står för innehåll och kvalitet i ansökan samt tar ansvar för genomförande av projektet.
 • SMart tar ansvar för att projektets ekonomi rapporteras enligt finansiärens riktlinjer.
 • Den sökande kulturskaparen eller gruppen får en SMart-handledare som finns som stöd och följer upp om det blir ändringar i budgeten.

Registrera dig eller din grupp och ta kontakt med din handledare om du vill skicka in en ansökan i samarbete med SMartSe.

5. Fakturera utan firma 2017-09-26T10:34:44+00:00

SMart erbjuder en samling enkla verktyg för att sköta dina uppdrag och projekt. Ett av dessa är fakturering. Vi anställer dig och då kan du fakturera dina uppdragsgivare utan att ha eget företag. Du får lön inom en vecka efter att fakturan har skickats till din uppdragsgivare – oberoende av när din uppdragsgivare betalar fakturan.

Oavsett om du gör enkla faktureringar eller vill driva mer komplexa projekt och samarbeten med oss så kontrollerar vår personal att det går rätt till, med andra ord att administreringen sker i linje med gällande regelverk.

 1. När du har ett uppdrag eller projekt på gång så föranmäler du att du ska jobba till SMart.
 2. Under uppdragstiden blir du anställd av SMart. Du är försäkrad.
 3. När jobbet är klart fakturerar SMart uppdragsgivaren och betalar ut din lön inom en vecka.
7. Schyssta avtal 2017-09-26T10:35:35+00:00

SMart verkar för att våra användare kan arbeta med villkor som är bra och avtalade i förväg. Till det har vi avtalsmallar för olika typer av uppdrag och projekt på svenska och engelska. I och med att det är SMart som fakturerar så signerar vi också avtalen. Det framgår tydligt att det är användaren som ska utföra projektet eller uppdraget.

8. Jobba internationellt 2017-09-26T10:37:23+00:00

Vill du arbeta med en europeisk uppdragsgivare eller samarbetspartner? SMartSe löser momsfrågor, valutakurs och vi ger råd om arbetstillstånd.

 • Du kan arbeta ute i Europa och samtidigt fakturera och få din lön genom oss, med andra ord ta och få betalt genom SMart.
 • Européer i ditt projekt kan betalas i sina hemländer – med det aktuella landets skatt, avtal mm.
 • När du jobbar med oss kan vi betala ut lön i de flesta av världens länder.
 • Genom SMarts europeiska nätverk och vår grundare Intercult finns möjlighet till kunskap och nya kontakter.
Vad kostar det? 2017-09-26T10:40:56+00:00

Det kostar inget att registrera sig. Det kostar heller inget om du inte fakturerar något. SMart tar  6,5% av fakturerat belopp.

Som SMart-användare får du:

 • lön inom en vecka och möjlighet till förskott på beviljad finansiering
 • en handledare som svarar på dina frågor
 • en samling enkla verktyg för budget, avtal, fakturering och utlägg att sköta olika typer av uppdrag och projekt med
 • en administrativ bas för samarbeten
 • möjlighet att söka offentliga finansiering utan egen struktur
 • all administration samlad på ett ställe
 • tillgång till specialistkunskap om din bransch och dess speciella regelverk
 • försäkringar som är särskilt utformade för kreativ och kulturell verksamhet
 • hela det administrativa paketet med hantering av skatter och moms efter aktuella regler, bokföring, kontering, bokslut och revision
 • hjälp med internationella uppdrag och projekt

SMart återinvesterar all vinst i verksamheten och utvecklar nya verktyg i samråd med våra användare.