Hur kan Smart hjälpa dig som är frilansare och vad gäller för dig som är medlem i Smart under corona-krisen?

På denna sida hittar du info om vad som gäller för dig som är medlem i Smart nu under corona-krisen. Smart har tagit fram 6 konkreta åtgärder för hur vi kan hjälpa dig samt tips på sådant som kan vara extra viktigt att tänka på just nu.

Ännu inte medlem? Registrera dig som medlem genom att skicka ett mejl till kontakt@smart.coop och märka det med ditt namn + ’medlem’ alternativt ringa till oss på kontoret på 08 122 00 680. Medlemsavgift är 200kr/år. Läs mer här

  • Du kan lägga en del (1/3) av dina inkomster som investeringskostnad.

Detta betyder att du kan dra av momsen på dessa och få ut mer pengar på ditt konto om du vet med dig att du behöver göra inköp till din verksamhet. OBS: Kan påverka hur dina möjligheter att ta del att del av de sociala trygghetssytemen (se nedan). Räkna i vår lönekalkylator hur din lön påverkas genom att ta ut kostnader.

  • Du kan söka kulturstöd eller offentlig finansiering för projekt.

Läs mer om att söka projektstöd med Smart här.

  • Smarts försäkringar täcker dig när du arbetar

Kontakta oss om du vill veta mer.

  • Du kan få hjälp med kontrakt, särskilt viktigt nu!

Smart har olika typer av kontraktsmallar, både på svenska och engelska som du som medlem har tillgång till. Vi rekommenderar alla som har inkommande uppdrag att se över att deras kontrakt gäller även i rådande omständigheter. Har du frågor kring detta går det bra att höra av sig till oss.

  • Stärk dina möjligheter att som frilansare ta del av de sociala trygghetssystemen

För dig med lite större verksamhet i Smart kan det vara intressant att stärka din möjlighet att ta del av de sociala skyddsnäten; A-kassa, sjuklön, VAB mm. För A-kassan t.ex är det viktigt att du uppfyller följande kriterier:

-Att du arbetat 60 timmar i månaden eller mer.

-Fakturerat motsvarar 90.000kr över en halvårs period eller 15000 kr i månaden vilket kan spridas ut som jämt fördelade löner över en halvårsperiod. OBS: Det är viktigt att poängtera att du måste ta ut detta som lön och inte som kostnader, traktamenten eller liknande!

-Varit medlem i en A-kassa i 3 månader eller mer.

Kan detta vara relevant för dig? I så fall rekommenderar vi att du tar kontakt med oss på 08 122 00 680 så sätter vi tillsammans upp en löneplan för dig.

OBS: Smart kan inte garantera att du kommer att kunna få A-kassa eller liknande. Det är endast A-kassan eller Försäkringskassan som kan bevilja det. Det Smart kan göra är att hjälpa dig uppfylla så många krav som möjligt för ett arbetsvillkor vilket i sin tur markant ökar dina chanser att beviljas stöd.

Tänk på: Skriv kontrakt när du gör uppdrag och teckna ett anställningsavtal med Smart när du börjar fakturera för dina uppdrag!

För att du ytterligare ska öka dina chanser att ta del av de sociala trygghetssystemen t.ex A-kassan är det viktigt att du kan bevisa att du är anställd i Smart och inte en självständig frilansare som fakturerar som en företagare. Ta ett par minuter och läs informationen nedan:

Enligt Skatteverket räknas du som användare eller medlem alltid som anställd i Smart och inte som en person som bedriver verksamhet självständigt. Smart är alltid juridiskt sett din arbetsgivare och sköter administrativa funktioner såsom kontakter med myndigheter, fakturering, lön och skatter.

Skatteverket anser att en anställd i Smart inte bedriver någon ekonomisk verksamhet självständigt. Detta eftersom det normalt finns ett anställningsavtal eller ett annat rättsligt förhållande som skapar ett anställningsförhållande. Den Smart-anställda är därmed inte en beskattningsbar person. I stället är det Smart som anses vara den beskattningsbara personen som bedriver den ekonomiska verksamheten.Det är du som anställd som själv ansvarar för att söka kunder och uppdrag, men det är Smart som sluter avtalen med kunderna.

Därför är det av största vikt att du har kontrakt signerade av en av Smarts handledare samt att du har ett anställningsavtal när du börjar fakturera eller driva projekt med oss. Detta är också viktigt då det innebär att Smarts försäkring gäller för dig. På så sätt kan vi alltid visa att du är anställd av Smart!

Fakturerar du utan kontrakt och utan anställningsavtal med Smart kan du räknas som en självständig frilansare.
Från Skatteverkets hemsida:

”Uppdrag som utförs innan avtal träffas med egenanställningsföretaget

Om ett avtal med ett egenanställningsföretag träffas först efter det att ett uppdrag är slutfört, så kan uppdraget inte anses ha skett inom ramen för anställningsavtalet. Egenanställningsföretaget har då inte slutit avtalet med beställaren och är därför inte uppdragstagare. När en egenanställd utför uppdrag utanför ett anställningsavtal får en bedömning göras i det enskilda fallet om uppdraget görs i egenskap av en beskattningsbar person eller inte.”

Om du fakturerat utan kontrakt eller anställningsavtal så hör av dig till oss så hjälper vi dig vid behov.