Under den större tiden av 2021 och i fortsättning på 2022 har och kommer Smart jobba med projektet Empowerment+.

Civilsamhället har stor potential att bli en tydlig och stark arbetsmarknadsaktör som kan motverka arbetslöshet och utanförskap. Men för det krävs innovativa modeller och god samverkan mellan civila aktörer. Coompanion Sveriges projekt Empowerment+ ska arbeta med just detta.

Vi kommer arbeta kunskapshöjande och ta fram modeller och verktyg för att underlätta för civilsamhällets organisationer att bli goda arbetsgivare. Vi kommer även undersöka hur plattformskooperativ kan erbjuda bättre anställningar inom ramen för gigekonomin.

Läs gärna mer om projektet här