Din handledare är ett stöd i användandet av SMart-verktygen och svarar på frågor om prissättning, skatter, a-kassa, upphovsrätt med mera. Vi som arbetar med SMart har goda kunskaper om hur kulturbranscherna fungerar. Är det något som vi inte har koll på själva så söker vi svaret i våra nätverk. Handledning ingår utan extra kostnad.

Naturligtvis styr du själv hur mycket kontakt du vill ha med oss under dina aktiviteter. Vi finns på telefon, mail, Skype och kontoret i Stockholm.

Har du frågor redan nu så går det bra att kontakta oss innan du registrerar dig.