På ditt Smart-konto kan du hantera fakturor och andra intäkter och kostnader kopplade till ett uppdrag eller projekt. Konceptet är enkelt. Smart-kontot kan fyllas på och tömmas efter dina eller projektets behov. Du styr när det är dags att fakturera, betala ut en lön eller få ersättning för utlägg.

Exempel på intäkter är arvoden på faktura, offentlig finansiering och royalties.
Exempel på kostnader är löner, konsultarvoden, produktionskostnader, resekostnader och pension.

Ett praktiskt exempel på hur Smart-kontot fungerar.

Verksamhetsplanering
Om du har många uppdrag eller drar in en större intäkt så kan du planera lön över flera månder.

Smart-kontoutdrag
Varje gång det sker en aktivitet på ditt Smart-konto uppdateras ditt Smart-kontoutdrag. På Smart-kontoutdraget är alla intäkter och kostnader listade i kronologisk ordning. Det gör hanteringen av dina ekonomiska flöden transparent.