Grupp eller samarbeten
Är ni fler som jobbar ihop så kan ni skapa ett Smart-konto för gruppen. Fördelen med det är att gruppens aktiviteter samlas på ett ställe, ni kan fakturera med en avsändare, välja mellan att betala ut lön till kollegor eller betala arvoden genom att dina kollegor fakturerar Smart.  Om det är olika personer som ingår i gruppen från projekt till projekt så har ni fördelen av att ha en Smart-handledare som känner till gruppens administration.