Kulturprojekt utan egen struktur i form av en ideell förening eller företag kan söka offentlig finansiering genom SMart. Projektet får en professionellt hanterad administration med stöd av en handledare och kan anställa sina projektmedlemmar.

  • SMartSe AB är formell part i ansökan och står med organisationsnummer och administrativ kontakt.
  • Den sökande kulturskaparen/gruppen står för innehåll och kvalitet i ansökan samt tar ansvar för genomförande av projektet.
  • SMart tar ansvar för att projektets ekonomi rapporteras enligt finansiärens riktlinjer.
  • Den sökande kulturskaparen eller gruppen får en SMart-handledare som finns som stöd och följer upp om det blir ändringar i budgeten.

Registrera dig eller din grupp och ta kontakt med din handledare om du vill skicka in en ansökan i samarbete med SMartSe.