SMart erbjuder en samling enkla verktyg för att sköta dina uppdrag och projekt. Ett av dessa är fakturering. Vi anställer dig och då kan du fakturera dina uppdragsgivare utan att ha eget företag. Du får lön inom en vecka efter att fakturan har skickats till din uppdragsgivare – oberoende av när din uppdragsgivare betalar fakturan.

Oavsett om du gör enkla faktureringar eller vill driva mer komplexa projekt och samarbeten med oss så kontrollerar vår personal att det går rätt till, med andra ord att administreringen sker i linje med gällande regelverk.

  1. När du har ett uppdrag eller projekt på gång så föranmäler du att du ska jobba till SMart.
  2. Under uppdragstiden blir du anställd av SMart. Du är försäkrad.
  3. När jobbet är klart fakturerar SMart uppdragsgivaren och betalar ut din lön inom en vecka.