SMart verkar för att våra användare kan arbeta med villkor som är bra och avtalade i förväg. Till det har vi avtalsmallar för olika typer av uppdrag och projekt på svenska och engelska. I och med att det är SMart som fakturerar så signerar vi också avtalen. Det framgår tydligt att det är användaren som ska utföra projektet eller uppdraget.