Som Smart användare har du möjlighet att dra av kostnader för dina uppdrag och projekt förutsatt att dessa är kopplade till din verksamhet. Du gör avdrag för kostnader från fakturasumman och behöver alltså inte betala dessa med skattade pengar. För att dra kostnader som är direkt kopplade till ett uppdrag, fyll i Utgiftsmallen som du hittar under Mallar och mejla den till oss tillsammans med inscannade/fotograferade kopior på kvitton. Använd vår Smart Kalkylator för att se hur mycket du får ut på ditt konto. Har du kostnader är det viktigt att dessa anmäls samtidigt som uppdraget/projektet. Här hittar du vår guide för utlägg och avdrag: Guide utlägg och avdrag Smart