Som Smart användare har du möjlighet att dra av kostnader som är kopplade till dina uppdrag och projekt. Avdragen innebär att du inte behöver betala kostnaderna med skattade pengar. För att dra av kostnader som är direkt kopplade till ett uppdrag, fyll i Utgiftsmallen som du hittar under Mallar och mejla den till oss tillsammans med inscannade/fotograferade kopior på kvitton.

För att Smart skall kunna administrara dina kostnader korrekt är det viktigt att dessa anmäls samtidigt som uppdraget/projektet pågår.

Använd vår Smart Kalkylator för en uppskattning av hur mycket du får utbetalt på ditt konto.