En musiker som är medlem i ett band registrerar sig i förberedande syfte hos Smart. När hen sedan blir tillfrågad om att göra en spelning vänder sig musikern till Smart och fyller enkelt i de ekonomiska uppgifterna för spelningen via sina sidor på användarwebben. Smart ser till att nödvändiga villkor och försäkringar kring spelningen finns med i överenskommelsen med uppdragsgivaren. Efter spelningen ber musikern oss att skicka en faktura via Smart:s webbverktyg som konsertarrangören sedan betalar.

Med pengarna som kommer in på Smart-kontot kan musikern bestämma hur stor del av summan som skall gå till egen lön samt bestämma när och hur ofta man vill ha utbetalningen. Musikern kan även betala andra bandmedlemmars lön via Smart. Vi tar ansvar för att skatter och avgifter betalas i tid.

Andra inkomster till Smart-kontot kan vara ersättningar för upphovsrättsskyddat material eller offentlig finansiering.

Den första utbetalningen från Smart-kontot kan normalt göras en vecka efter att Smart har skickat fakturan till uppdragsgivaren(gäller nationellt) – oavsett vilken betalningstid som gäller på den skickade fakturan.

Behöver du en offert eller ett kontrakt så har vi mallar eller så har uppdragsgivaren det. I kontraktet ska det framgå att 25% moms är exklusive.