Vi är en icke vinstdriven organisation med en paragraf i vår bolagsordning som säger att all vinst skall återinvesteras i verksamheten – i syfte att erbjuda fler och bättre tjänster till våra användare.

Ju fler vi blir desto bättre tjänster kan vi skapa tillsammans.