Det kostar inget att registrera sig. Det kostar heller inget om du inte fakturerar något. SMart tar  6,5% av fakturerat belopp.

Som SMart-användare får du:

  • lön inom en vecka och möjlighet till förskott på beviljad finansiering
  • en handledare som svarar på dina frågor
  • en samling enkla verktyg för budget, avtal, fakturering och utlägg att sköta olika typer av uppdrag och projekt med
  • en administrativ bas för samarbeten
  • möjlighet att söka offentliga finansiering utan egen struktur
  • all administration samlad på ett ställe
  • tillgång till specialistkunskap om din bransch och dess speciella regelverk
  • försäkringar som är särskilt utformade för kreativ och kulturell verksamhet
  • hela det administrativa paketet med hantering av skatter och moms efter aktuella regler, bokföring, kontering, bokslut och revision
  • hjälp med internationella uppdrag och projekt

SMart återinvesterar all vinst i verksamheten och utvecklar nya verktyg i samråd med våra användare.