SMart står för Société Mutuelle pour Artistes som fritt översatt betyder: ideellt företag till konstnärers/kulturskapares ömsesidiga nytta. Svenska SMart är grundat efter en modell från det belgiska SMartBe.