Det icke vinstdrivna företaget Smart ägs av kulturföreningen Intercult, ek. för. och det belgiska kooperativet SmartBe. Smart Belgiens styrelse består av 14 demokratiskt invalda ledamöter som representerar olika delar av den kreativa och konstnärliga sektorn.