Det icke vinstdrivna företaget SMartSe AB ägs av kulturföreningen Intercult Productions, ek. för. och det belgiska kooperativet SMartBe. SMart Belgiens styrelse består av 14 demokratiskt invalda ledamöter som representerar olika delar av den kreativa och konstnärliga sektorn.