Den som är medlem i kooperativet kan ansöka om kulturstöd.