Smart är ett kooperativt produktionshus som ägs av sina medlemmar. Medlemmar i Smart är främst utövare inom kulturella och kreativa näringar, media, social hållbarhet, miljöfrågor, lärande, arkitektur och stadsutveckling samt inom tech, digitala events, interaktionsdesign och spel.

Smart fungerar som ett anställningskooperativ, så istället för att driva egna företag driver våra medlemmar sina projekt och verksamheter inom ramen för Smart och anställs i kooperativet. Varje år driver Smarts medlemmar i Sverige ca 130 olika gemensamma projekt inom ramen för det kooperativa produktionshuset. I Sverige omfattar vi idag ca 1700 medlemmar och mer än 6000 kreativa frilansare i vårt nätverk. Som organisation är Smart icke-vinstdrivande. Vi har som mål att främja våra medlemmars ekonomiska, organisatoriska och kompetensmässiga utveckling samt att säkerställa en ökad social trygghet genom anställning, schyssta kontrakt och bra försäkringar. Kooperativa principer kring medägande och inflytande är centrala delar i Smart.

Smart är ett europeisk plattformskooperativ och återfinns i 8 länder  runt om i Europa; Belgien, Frankrike, Holland; Italien, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike. Totalt ingår ca 90.000 frilansare, främst inom de kulturella och kreativa näringarna, i kooperativet.

Många av våra medlemmar arbetar i gemensamma projekt, både inom Sverige och gränsöverskridande. Vi arbetar därför för en gemensam, decentraliserad plattform för både för att skapa ökad synlighet för våra medlemmar, förenkling av deras projekthantering samt ökad match-making medlemmar emellan men även mot andra communities. Målsättningen är en decentraliserad infrastruktur som stärker utövarnas förmåga till självorganisering och att möjliggöra nya typer av både temporära och långsiktiga samarbeten, kors-sektoriella och innovativa korsbefruktningar, P2P (Peer to peer) kompetensutbyte och skapa större organisk räckvidd både inom och utanför det egna verksamhetsområdet.

Vi har klivit rakt in i ett paradigmskifte, fyllt till brädden med komplexa utmaningar, som den enskilda aktören inte kan förväntas lösa på egen hand, därför arbetar vi på Smart för att bygga en stark och diversifierad community där enskilda aktörer tillsammans kan skapa förutsättningar för bättre självorganisering, större trygghet och en gemensam röst.