OM SMART

Smart är ett kooperativt produktionshus som ägs av sina medlemmar. Medlemmar i Smart är främst utövare inom kulturella och kreativa näringar, media, social hållbarhet, miljöfrågor, lärande, arkitektur och stadsutveckling samt inom tech, digitala events, interaktionsdesign och spel.

Smart är ett anställningskooperativ som gör det möjligt för medlemmarna att driva sina projekt och verksamheter utan att behöva starta egna företag genom anställning och projekthantering inom Smart. Varje år driver Smarts medlemmar i Sverige ca 130 olika projekt inom det kooperativa produktionshuset. I Sverige omfattar vi idag ca 250 medlemmar och mer än 1700 anställda sedan 2021. Smart är en icke-vinstdrivande organisation med målet att främja våra medlemmars ekonomiska, organisatoriska och kompetensmässiga utveckling samt att säkerställa en ökad social trygghet genom anställning, schyssta kontrakt och bra försäkringar. Kooperativa principer kring medägande och inflytande är centrala delar i Smart.

Smart är ett europeisk plattformskooperativ och finns i 8 länder runt om i Europa; Belgien, Frankrike, Holland; Italien, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike. Totalt ingår ca 90.000 frilansare i Smart kooperativet.

Många av våra medlemmar arbetar i gemensamma projekt, både inom -och utanför Sverige. Vi strävar därför efter att skapa en gemensam, decentraliserad plattform för att skapa ökad synlighet för våra medlemmar, förenkling av deras projekthantering samt ökad match-making mellan medlemmar samt mellan andra communities. Målet är att bygga en stark och diversifierad gemenskap  där individuella artister can samlas för att skapa bättre förutsättningar för bättre självorganisering, större trygghet och en gemensam röst.

Smart Frilanskooperativ är en ideell, medlemsägd förening med idag ca 200 medlemmar. Föreningen är minoritetsägare i ett icke-vinstdrivande aktiebolag, ett så kallat servicebolag, Smartse AB, tillsammans med Intercult (Ekonomisk förening) och Smart Belgien (ekonomisk förening).

Genom servicebolaget erbjuder Smartfrilanskooperativets medlemmar administrativt stöd i projekthantering, rådgivning m.m.

Som ideell förening får Smart Frilanskooperativ inte bedriva någon affärsmässig verksamhet för att främja ekonomiska intressen, men att äga aktier i ett icke-vinstdrivande aktiebolag är inget problem. Eventuella utdelningar från servicebolaget nyttjas i enlighet med föreningens ideella syfte.

Vi använder Smart Coop som varumärke och samlande begrepp för hela verksamheten.

Kontakta oss

Har du några frågor? Kontakta Smart idag så hjälper vi dig så fort vi kan.

Vi är ett kooperativt produktionshus för kreativa frilansare och projekt.
Kontakta oss