Föreningen Resisters driver projektet Eftervåldet med Smart.

Resisters är en grupp som arbetar för att folkbilda och opinionsbilda om eftervåld, samt bistå utsatta och deras barn med stöd. Eftervåld är alla de metoder som förövaren (oftast en man) använder för att bibehålla makt och kontroll över offret (oftast en kvinna) efter att relationen tagit slut. Det kan röra sig om risk för fysiskt, dödligt våld, men i många fall handlar det om psykiskt våld, ekonomiskt våld och juridiskt våld genom exempelvis vårdnadstvister. Finns gemensamma barn med i bilden så är möjligheterna att utöva eftervåld oräkneliga.

Det här vill Resisters ändra på!

”Vi vill se ett samhälle där myndigheter ser igenom eftervåldet, där våldsutsatta slipper tvingas till samarbete med sin förövare, där barn inte kan användas som verktyg för fortsatt terror och där utsatta får adekvat hjälp att gå vidare.”- Resisters

Resisters arbetar bland annat med:

  • Facebooksidan Eftervåldet” och Instagramkontot @kampen_mot_eftervaldet där berättelser om eftervåld som följare skickar in publiceras.
  • att skriva och föra debatt om eftervåldets logik och mekanismer samt ställa krav på samhällsinstanser och myndigheter att skydda de kvinnor och barn som drabbas av detta.
  • att erbjuda föreläsningar, studiecirklar och webinarium om eftervåld
  • att ta fram ett metodmaterial för att identifiera våldsprocesser, till stöd för tjänstemän, myndigheter och anställda vid barnavårdande yrken.