På Folk och Kultur i Eskilstuna höll Smart seminariet Social otrygghet för kulturskapare. Kan kooperation vara en del i framtidens lösning? Många intressanta och tankeväckande samtal uppstod mellan panel och publik