Planerar du att söka kulturstöd för ett projekt?

Kulturprojekt kan söka offentlig finansiering genom Smart vilket ger fördelen av att ha Smart som den sökande organisationen. Därefter hanterar Smart administrationen, arbetsgivaransvaret samt hanterar projektets kostnader, exempelvis fakturor från projektdeltagare som driver enskild firma.

  • För att söka kulturstöd genom Smart krävs medlemskap i kooperativet.
  • Den sökande kulturskaparen/gruppen har huvudansvaret för innehåll och kvalitet i ansökan samt tar ansvar för genomförande av projektet.
  • Smart ansvarar för rapporteringen av projektets ekonomi enligt riktlinjerna från finansiären samt betalar alla momskostnader för Smart projektet. Det betyder att 0 kr försvinner från kulturstödet i momskostnader. Kort och gott: Mer kultur för pengarna!
  • Alla Smart projekt tilldelas en handledare med kunskap och erfarenhet inom kultur, administration och ekonomi. Handledaren finns tillgänglig som ett administrativt stöd och bollplank som man kan vända sig till med frågor projektets gång. Samtidigt är det väsentligt att varje projekt har en eller två producenter/projektledare som har ansvar för projektet och för kontakten med Smart.
  • Alla Smart projekt får även tillgång till Smarts utläggsmallar, budgetmallar, kontraktsmallar med mera, som finns på både svenska och engelska.
  • Om du har fått ett personligt stipendium eller kulturstöd och önskar att använda detta för att driva ett projekt med flera deltagare kan du överföra stipendiet/kulturstödet och låta Smart hantera alla kostnader och löner i projektet. Den stora fördelen med detta är att Smart betalar alla momskostnader och att dessa inte belastar er projektbudget vilket kan innebära en stor besparing för projektet.

OBS: Smart skriver inga ansökningar men kan stödja genom en granskning av ansökningen innan den skickas in samt genomgång av projektets budget.

Vem söker med Smart?

  • Saknar ni en egen struktur i form av förening eller företag
  • Inte har kunskap eller intresse i att hantera de administrativa bitar som projekthantering innebär
  • De vars förening/företag inte är momsregistrerat och ni vill utnyttja Smarts erbjudande att betala projektets momskostnader

OBS: Det är viktigt att kolla med finansiären att de godkänner Smart som sökande organisation. Vissa bidragsgivare kan kräva att endast ideella föreningar eller lokala aktörer kan söka deras stöd. I sådant fall kontakta oss för att om det finnas andra vägar att tillgå.

VAD KOSTAR DET?

Smart produktionshus debiterar en procentuell avgift som baseras på projektets totala inkomst. Vi erbjuder tre olika servicenivåer och din avgift bestäms efter ett inledande möte där vi kan uppskatta dina behov.

Intresserad? Kontakta oss på kontakt@smartcoop.se med så mycket information som möjligt om ert planerade projekt. Så som hur mycket ni vill ansöka om, vem skall medverka, omfattning, samt möjliga samarbetspartners.

Boka gärna in ett möte med oss på Nytorgsgatan 15A om du/ni befinner er i Stockholm, ring 08 122 00 680 eller mejla e-post adressen ovan. Det går även bra med digitalt möte.