Med anledning av covid-19 utlyser Region Skåne ett tillfälligt sökbart stöd med snabb handläggning.Många av kulturlivets aktörer befinner sig med anledning av covid-19 i behov av omställning och stöd i en helt ny situation. Expresstödet ska stödja yrkesverksamma kulturskapare, arrangörer och andra kulturaktörer i Skåne och kan till exempel användas för kompetensutveckling i digitala arbetssätt och förmedling, att testa nya idéer eller nya format, även arvoden och utrustning kan omfattas. Expresstödet kan främst sökas av fria kulturlivet. Expresstödet innebär att man kan söka max 50 000 kronor.

Tisdagen den 26/5 pratar vi med Ola Jacobson, enhetschef på Kulturförvaltningen på Region Skåne som kommer att berätta mer om expresstödet. I samband med detta håller vi sedan en Q&A med oss på Smart där vi kommer att prata om hur man kan söka stödet med Smart och vad ditt projekt kan vinna på det.

Länk till eventet: https://us02web.zoom.us/j/84513518999?pwd=RW9HMWRGU1p0MVljTDhaRzJ1akhhQT09