Tillsammans med en anställning i ett arbete så kan du få ut reseersättning för biljetter/traktamente/milersättning. Läs mer här