SMART ARBETSMILJÖ

Vad är arbetsmiljö?

För olika Smartanvändare kan arbetsmiljön se väldigt annorlunda ut. Det samma gäller riskerna kopplade till den. Oavsett hur din arbetsmiljö ser ut bedöms den efter fysiska, sociala och organisatoriska förhållanden. Den fysiska arbetsmiljön avser hur din fysiska arbetsmiljö ser ut. Är den utformad för att passa din kropp och dina förmågor eller är den obekväm eller rent av farlig? Den sociala arbetsmiljön avser samspel och stöd från chefer och kollegor. Den organisatoriska arbetsmiljön avser hur arbetet är upplagt. Är det till exempel lagom mycket arbete och har du de verktyg som krävs för att kunna lösa uppgiftterna?

Systematiskt Arbetsmiljöarbete på Smart

Systematiskt arbetsmiljö innebär att det finns löpande undersökningar av risker som kan uppstå på arbetsplatsen och hur dessa kan förebyggas eller åtgärdas. På Smart är denna fråga komplex då våra frilansare arbetar på flera olika platser som innebär en myriad olika risker. Därför är Smart noga med att teckna avtal som tar hänsyn till detta samt följa upp projekt för att säkerställa att allt går rätt till.

Vill du veta mer om systematiskt arbetsmiljöarbete kan du se Arbetsmiljöverkets introduktionsfilm som du hittar här samt Arbetsmiljöverkets övriga webbutbildningar här

Arbetsmiljöpolicy

SmartSe AB är ett icke vinstdrivande produktionshus som erbjuder anställningar åt frilansare. Verksamheten omfattar projektadministration och handledning. Flertalet anställda arbetar utspridda över hela landet och Europa. Detta ställer krav på avancerad spetskompetens och grundläggande transparent ekonomisk handledning och ett kontinuerligt uppdaterat arbetsmiljöarbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet följer de riktlinjer som fastställs i AFS 2001:1. Detta innebär att arbetsplatsen kontinuerligt skall undersökas, den fysiska, organisatoriska samt sociala arbetsmiljön skall bedömas så att eventuella risker kan upptäckas och åtgärdas så att ohälsa och olycksfall förebyggs. De risker som inte omedelbart kan åtgärdas skall noteras i en handlingsplan med tidsplanering för åtgärder, ansvarsfördelning som möjliggör efterkontroll samt årlig genomgång och uppföljning. Det systematiska arbetsmiljöarbetet följer dokumenterade rutiner. Läs mer här

Vill du rapportera en olycka, anmäla ett tillbud ska du kontakta våra handledare på telefon 08-122 00 680 eller via mejl till kontakt@smartcoop.se samt fylla i formuläret som du hittar här!