SMART ARBETSMILJÖ

Vilka risker finns i din arbetsmiljö? Vad är en risk? Vad är arbetsmiljö?

För olika Smartanvändare kan arbetsmiljön se väldigt annorlunda ut. Det samma gäller riskerna kopplade till den. Oavsett hur din arbetsmiljö ser ut bedöms den efter fysiska, sociala och organisatoriska förhållanden. Den fysiska arbetsmiljön avser hur din arbetsmiljö ser ut rent faktiskt och rumsligt. Är den utformad för att passa din kropp och dina förmågor eller är den obekväm eller rent av farlig? Den sociala arbetsmiljön avser samspel och stöd från chefer och kollegor. Den organisatoriska arbetsmiljön avser hur arbetet är upplagt. Är det till exempel lagom mycket arbete och har du de verktyg som krävs för att kunna lösa uppgiften?

Läs mer om arbetsmiljöarbetet på Smart!

Systematiskt Arbetsmiljöarbete på Smart

Vilka risker finns i din arbetsmiljö? För att förstå det måste du först förstå vad en risk är. En risk är något som kan påverka din hälsa negativt eller som kan vara skadligt. Du måste också förstå vad arbetsmiljö är för något. För olika Smartanvändare kan arbetsmiljön se väldigt annorlunda ut. Oavsett hur din arbetsmiljö
ser ut bedöms den efter fysiska, sociala och organisatoriska förhållanden. Den fysiska arbetsmiljön avser hur din arbetsmiljö ser ut rent faktiskt och rumsligt. Är den utformad för att passa din kropp och dina förmågor eller är den obekväm eller rent av farlig? Den sociala arbetsmiljön avser samspel och stöd från chefer och kollegor. Den organisatoriska arbetsmiljön avser hur arbetet är upplagt. Är det t ex lagom mycket arbete och har du de verktyg som krävs för att kunna lösa uppgiften? Läs mer här

Arbetsmiljöpolicy

SmartSe AB är ett icke vinstdrivande produktionshus som erbjuder anställningar åt frilansare. Verksamheten omfattar projektadministration och handledning. Flertalet anställda arbetar utspridda över hela landet och Europa. Detta ställer krav på avancerad spetskompetens och grundläggande transparent ekonomisk handledning och ett kontinuerligt uppdaterat arbetsmiljöarbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet följer de riktlinjer som fastställs i AFS 2001:1. Detta innebär att arbetsplatsen kontinuerligt skall undersökas, den fysiska, organisatoriska samt sociala arbetsmiljön skall bedömas så att eventuella risker kan upptäckas och åtgärdas så att ohälsa och olycksfall förebyggs. De risker som inte omedelbart kan åtgärdas skall noteras i en handlingsplan med tidsplanering för åtgärder, ansvarsfördelning som möjliggör efterkontroll samt årlig genomgång och uppföljning. Det systematiska arbetsmiljöarbetet följer dokumenterade rutiner. Läs mer här

Vill du rapportera en olycka, anmäla ett tillbud ska du kontakta våra handledare på telefon 08-122 00 680 eller via mejl till kontakt@smart.coop samt fylla i formuläret som du hittar här!