SMART ARBETSMILJÖ

Vilka risker finns i din arbetsmiljö? Vad är en risk? Vad är arbetsmiljö?

För olika Smartanvändare kan arbetsmiljön se väldigt annorlunda ut. Det samma gäller riskerna kopplade till den. Oavsett hur din arbetsmiljö ser ut bedöms den efter fysiska, sociala och organisatoriska förhållanden. Den fysiska arbetsmiljön avser hur din arbetsmiljö ser ut rent faktiskt och rumsligt. Är den utformad för att passa din kropp och dina förmågor eller är den obekväm eller rent av farlig? Den sociala arbetsmiljön avser samspel och stöd från chefer och kollegor. Den organisatoriska arbetsmiljön avser hur arbetet är upplagt. Är det till exempel lagom mycket arbete och har du de verktyg som krävs för att kunna lösa uppgiften?

Läs mer om arbetsmiljöarbetet på Smart!

Introduktion till Systematiskt

Arbetsmiljöarbete på Smart

Arbetsmiljöpolicy

Vill du rapportera en olycka, anmäla ett tillbud ska du kontakta våra handledare på telefon 08-122 00 680 eller via mejl till kontakt@smart.coop samt fylla i formuläret som du hittar här!