SMARTS POLICY MOT SEXUELLA TRAKASSERIER

Smart accepterar inte sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Därför antar vi en ny strategi att identifiera, hantera och motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Smarts värdegrund bygger på jämlikt och normkritiskt bemötande. Vi vill såväl i personalpolicyn som i samarbeten med andra organisationer göra praktik av de värdegrunder som organisationen har utvecklats genom åren. Ledningen och styrelsen av Smart är medvetna om att sexuella trakasserier är ett allvarligt arbetsmiljöproblem och att det är arbetsgivarens skyldighet att se till att sexuella trakasserier inte förekommer.

Framöver kommer Smart att tydliggöra arbetet som drivs för att förebygga och åtgärda beteenden bland personalen och samarbetspartners som kan uppfattas som sexuella trakasserier enligt Diskrimineringslagen 1 kapitel 4 § 4 punkt som lyder:

”Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”

För Smart som arbetsgivare innebär det:

  • Främjande av likabehandling på arbetsplatsen.
  • Motverkande av kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.
  • Antagande av gemensamt förhållningssätt för att förebygga och agera när vi upptäcker våld eller kränkningar.
  • Främjandet av upplysningsskyldighet och möjlighet.
  • Utredning av alla förekommande misstankar om sexuella trakasserier eller kränkningar.