FAQ2021-11-26T08:36:35+00:00

Frågor & Svar

Hur fungerar det med reseersättning?2023-12-27T06:47:53+00:00

Som anställd hos Smart har du rätt till ersättning för resekostnader så som: billjetter/traktamente/milersättning. Läs mer här eller kontakta Smart på kontakt@smartcoop.se.

Vilken försäkring täcks jag av?2023-12-27T06:50:44+00:00

Smarts anställda täcks av olycksfall och ansvarsförsäkring samt tjänstereseförsäkring. För de med en månadsplan så gäller de ovanstående försäkringar samt tjänstepension och långtidssjukförsäkring vikket innebär en täckningen likt den som anges i kollektivavtal

Hur rapporterar jag en olycka eller tillbud?2023-12-27T06:53:11+00:00

Alla olycksfall och tillbud ska rapporteras till Smart via detta formulär

Vem kan ansöka om kulturstöd?2023-12-27T06:54:07+00:00

Alla betalande medlemmar i kooperativet kan ansöka om kulturstöd genom Smart.

Måste man föranmäla uppdrag?2023-12-27T06:57:12+00:00

Ja, du måste föranmäla dina uppdrag och projekt så att du täcks av rätt föräkring under hela förloppet. I de fall där uppdrag inte föranmäls kan Smart inte garantera någon försäkring.

Frågor om kostnader och avdrag2023-12-27T07:03:40+00:00

Som Smart användare har du möjlighet att dra av kostnader som är kopplade till dina uppdrag och projekt. Avdragen innebär att du inte behöver betala kostnaderna med skattade pengar. För att dra av kostnader som är direkt kopplade till ett uppdrag, fyll i Utgiftsmallen som du hittar under Mallar och mejla den till oss tillsammans med inscannade/fotograferade kopior på kvitton.

För att Smart skall kunna administrara dina kostnader korrekt är det viktigt att dessa anmäls samtidigt som uppdraget/projektet pågår.

Använd vår Smart Kalkylator för en uppskattning av hur mycket du får utbetalt på ditt konto.

Arbetsgivarintyg2023-12-27T07:05:49+00:00

Vid föranmälan av tid och plats de uppdrag som du utför han du som anställd hos Smart rätt till arbetsgivarintyg för de perioder som du har arbetat. Hör av dig till oss på kontakt@smart.coop och berätta att du önskar ett arbetsgivarintyg samt för vilken period så ordnar vi det.

Rätt till A-kassa?2023-12-27T07:28:38+00:00

För dig med lite större verksamhet i Smart kan det vara intressant att stärka din möjlighet att ta del av de sociala skyddsnäten; A-kassa, sjuklön, VAB mm. För A-kassan t.ex är det viktigt att du uppfyller följande kriterier:

  • Att du arbetat 60 timmar i månaden eller mer.
  • Fakturerat motsvarar 90.000kr över en halvårs period eller 15000 kr i månaden vilket kan spridas ut som jämt fördelade löner över en halvårsperiod. OBS: Det är viktigt att poängtera att du måste ta ut detta som lön och inte som kostnader, traktamenten eller liknande!
  • Varit medlem i en A-kassa i 3 månader eller mer.

Kan detta vara relevant för dig? I så fall rekommenderar vi att du tar kontakt med oss på 08 122 00 680 så sätter vi upp en löneplan för dig tillsammans.

OBS: Smart kan inte garantera att du kommer att kunna få A-kassa eller liknande. Det är endast A-kassan eller Försäkringskassan som kan bevilja det. Det Smart kan göra är att hjälpa dig uppfylla så många krav som möjligt för ett arbetsvillkor vilket i sin tur markant ökar dina chanser att beviljas stöd.

Kon ihåg att skriva kontrakt och teckna anställningsavtal med Smart innan du utför uppdrag samt när du börjar fakturera för dina uppdrag!

För att du ytterligare ska öka dina chanser att ta del av de sociala trygghetssystemen t.ex A-kassan är det viktigt att du kan bevisa att du är anställd i Smart och inte en självständig frilansare som fakturerar som en företagare. Ta ett par minuter och läs informationen nedan:

Enligt Skatteverket räknas du som användare eller medlem alltid som anställd i Smart och inte som en person som bedriver verksamhet självständigt. Smart är alltid juridiskt sett din arbetsgivare och sköter administrativa funktioner såsom kontakter med myndigheter, fakturering, lön och skatter.

Skatteverket anser att en anställd i Smart inte bedriver någon ekonomisk verksamhet självständigt. Detta eftersom det normalt finns ett anställningsavtal eller ett annat rättsligt förhållande som skapar ett anställningsförhållande. Den Smart-anställda är därmed inte en beskattningsbar person. I stället är det Smart som anses vara den beskattningsbara personen som bedriver den ekonomiska verksamheten.Det är du som anställd som själv ansvarar för att söka kunder och uppdrag, men det är Smart som sluter avtalen med kunderna.

Därför är det av största vikt att du har kontrakt signerade av en av Smarts handledare samt att du har ett anställningsavtal när du börjar fakturera eller driva projekt med oss. Detta är också viktigt då det innebär att Smarts försäkring gäller för dig. På så sätt kan vi alltid visa att du är anställd av Smart!

Fakturerar du utan kontrakt och utan anställningsavtal med Smart kan du räknas som en självständig frilansare.
Från Skatteverkets hemsida:

”Uppdrag som utförs innan avtal träffas med egenanställningsföretaget

Om ett avtal med ett egenanställningsföretag träffas först efter det att ett uppdrag är slutfört, så kan uppdraget inte anses ha skett inom ramen för anställningsavtalet. Egenanställningsföretaget har då inte slutit avtalet med beställaren och är därför inte uppdragstagare. När en egenanställd utför uppdrag utanför ett anställningsavtal får en bedömning göras i det enskilda fallet om uppdraget görs i egenskap av en beskattningsbar person eller inte.”

Så funkar det – ett praktiskt exempel2022-03-30T07:51:15+00:00

En musiker som är medlem i ett band registrerar sig i förberedande syfte hos Smart. När hen sedan blir tillfrågad om att göra en spelning vänder sig musikern till Smart och fyller enkelt i de ekonomiska uppgifterna för spelningen via sina sidor på användarwebben. Smart ser till att nödvändiga villkor och försäkringar kring spelningen finns med i överenskommelsen med uppdragsgivaren. Efter spelningen ber musikern oss att skicka en faktura via Smart:s webbverktyg som konsertarrangören sedan betalar.

Med pengarna som kommer in på Smart-kontot kan musikern bestämma hur stor del av summan som skall gå till egen lön samt bestämma när och hur ofta man vill ha utbetalningen. Musikern kan även betala andra bandmedlemmars lön via Smart. Vi tar ansvar för att skatter och avgifter betalas i tid.

Andra inkomster till Smart-kontot kan vara ersättningar för upphovsrättsskyddat material eller offentlig finansiering.

Den första utbetalningen från Smart-kontot kan normalt göras en vecka efter att Smart har skickat fakturan till uppdragsgivaren(gäller nationellt) – oavsett vilken betalningstid som gäller på den skickade fakturan.

Behöver du en offert eller ett kontrakt så har vi mallar eller så har uppdragsgivaren det. I kontraktet ska det framgå att 25% moms är exklusive.

Pension2021-12-06T14:32:26+00:00

Genom de sociala avgifterna som Smart betalar in på ditt arbete sparar du till den allmänna pensionen. Utöver det rekommenderar vi att du lägger upp en tjänstepensionsplan om du har regelbundet arbete i Smart. Kontakta din handledare så hjälper vi dig komma igång.

Hur får jag lön?2022-03-29T14:30:15+00:00

Du får lön inom en vecka från det att du rapporterat in att du avslutat arbetet. Detta gäller nationellt.

Hanterar du längre projekt genom oss väljer du själv när du vill få dina utbetalningar och hur stora de skall vara.

Har du haft utlägg kopplat till uppdraget får du betalt för dem när kunden har betalat fakturan.

Vad kostar det att använda Smart?2023-12-27T05:30:57+00:00

Smarts avgifter sätts i samråd med dig och dina behov. Vi erbjuder tre servicenivåer som beskrivs nedan. För detaljer om vilken prissättning som bäst passar dig kan du kontakta oss på kontakt@smartcoop.se och informera oss om dina behov.

Våra tjänster omfattar: lön inom en vecka, lättanvända webbverktyg, personlig rådgivning, kunskap inom kultur och konst, ekonomisk revision av bidragsansökningar och mycket mer. Allt med fördelen att du inte behöver investera tid, risk eller pengar i att starta eget företag.

Eventuella överskott återinvesteras av Smart till din fördel.