SMART COMMUNITY

Smart är Europas största frilanskooperativ med 90.000 medlemmar i sju länder.

Våra medlemmar är frilansare och representerar ett brett spektrum av yrken. Våra medlemmar har valt att organisera sig kooperativt istället för att driva enskilda firmor och föreningar. Detta gör att det finns styrka i vårt antal samt att vi kan slå ihop våra resurser, underlätta samarbeten, stå starkare i förhandlingar och vara en del av ett gemenskap.

Att registrera sig som Smart användare betyder inte att man per automatik blir medlem i kooperativet. Kontakta oss på kontakt@smartcoop.se för mer information om kooperativet och hur den fungerar eller gå med redan nu genom att följa dessa steg.

Ekonomiska fördelar i ett kooperativ

Medlemskap i ett kooperativ ger ekonomisk styrka då kooperativet kan samordna inköp, dela gemensamma arbetsytor och ge bättre förhandlingsläge för lån, försäkringar och pension.

Över 500 aktiva medlemmar bara i Sverige! Hur kan vi dra nytta av varandra?

Ett kooperativ bygger på aktiviteter till medlemmarna och av medlemmarna. Det finns enorma resurser och kompetenser från norr till söder med möjligheter till samarbeten, stöd och inspiration från varandra. Hitta mer information om de andra medlemmarna i Smart här

Tillgång till hela Europa

Som Smart medlem tillhör du ett europeiskt nätverk som ger tillgång till arbetsplatser, samarbetspartners och utbyten i nästan hela Europa.