Smart är Europas största frilanskooperativ med 90.000 medlemmar i åtta länder.

Våra medlemmar är frilansare och representerar ett brett spektra av yrken. Alla medlemmar har valt att organisera sig tillsammans, kooperativt, istället för att driva enskilda firmor och föreningar. Detta gör att vi blir starka av att vara många, kan poola resurser, underlätta samarbeten, stå starkare i förhandlingar och vara en del av en gemenskap.

Är du registrerad användare så betyder det inte att du per automatik blir medlem i kooperativet. Kontakta oss för att gå med i kooperativet och bli betalande medlem i Smart.

Strukturer, stöd och service i ett kooperativ – Som medlem ska du kunna ta del av nätverk, resurser, erfarenheter och bygga gemensamma tjänster. Du ska också få stöd i kreativa processer genom t.ex. mentorsprogram.

Ekonomiska fördelar i ett kooperativ – Medlemskap i ett kooperativ ska ge ekonomisk styrka både genom antal och inflytande på ekonomin. Kooperativet kan samordna inköp, dela gemensamma arbetsytor och ge bättre förhandlingsläge för lån, försäkringar och pension.

Tillgång till hela Europa – Som medlem i Smart tillhör du ett europeiskt nätverk. Det ger tillgång till arbetsplatser, samarbetspartners och utbyten i nästan hela Europa.

Över 1500 användare och ca 100 medlemmar bara i Sverige! Hur kan vi använda oss av varandra? – Ett kooperativ bygger på verksamhet för medlemmarna och av medlemmarna. Det finns enorma resurser och kompetenser från norr till söder med möjligheter till samarbeten, stöd och inspiration från varandra. Hitta mer information om de andra medlemmarna i Smart här