Du täcks av olycksfall och ansvarsförsäkring men även tjänstereseförsäkring om du är visstidsanställd i Smart. För er som har månadsplan så gäller alla ovanstående försäkringar men även tjänstepension och långtidssjukförsäkring. Det vill säga kollektivavtalsliknande.