Smarts anställda täcks av olycksfall och ansvarsförsäkring samt tjänstereseförsäkring. För de med en månadsplan så gäller de ovanstående försäkringar samt tjänstepension och långtidssjukförsäkring vikket innebär en täckningen likt den som anges i kollektivavtal